Hotline: 0983-845-253
Zalo
Print Version Pok-It Pak Kit J10099
 

Part No.

Description  

Width

 

Thickness

 

Package
Quantity

 

In.

 

(mm)

 

In.

 

(mm)

J02069 Pok-It II Tool         1
 

C20299

BAND-IT 201 Stainless Steel Band in a box, 100’ roll  

1/4

 

6.4

 

0.020

 

0.51

 

1-100' Roll

 

C20399

BAND-IT 201 Stainless Steel Band in a box, 100’ roll  

3/8

 

9.6

 

0.025

 

0.64

 

1-100' Roll

 

C25299

BAND-IT Stainless Steel Buckle Ear-Lokt Style  

1/4

 

6.4

     

100/Box

C25399 BAND-IT Stainless Steel Buckle Ear-Lokt Style 3/8 9.6     100/Box
C72099 301 Stainless Steel 1/4 Hard Scru-Lokt Buckle 1/4 6.4     50/Box
C72299 301 Stainless Steel 1/4 Hard Scu-Lokt Buckle 3/8 9.6     50/box
  201 Stainless Steel Scru-Lokt Buckle         25/Box

Sản phẩm cùng loại

Gọi điện Gọi điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ đường